ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลัสูตรบัญชีบัณฑิต นายณัฐยศ เส็นฤทธิ์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลัสูตรบัญชีบัณฑิต นายณัฐยศ เส็นฤทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในงานวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา